Turkish translation

Türkçe çeviri yapan arkadaşlar burada takıldığımız noktaları paylaşabiliriz.

1 Like

I am already doing Turkish translation on hosted weblate. Thanks

1 Like

I finished to Turkish translation

1 Like

Türkçe çeviriyi bitirdim. Bundan sonra bütün çeviriyi gözden geçirip, hataları gidereceğim.