saper

saper

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Saper

https://mastodon.social/@saper